cover

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,
Aile Hekimliği alanında akademik etkinlikler yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunmak, Aile Hekimliği disiplinini geliştirmek ve Aile Hekimliği akademisyenlerinin yetişmesini ve gelişimini desteklemek amacıyla hazırladığımız Aile Hekimliği Akademik Gelişim Günleri’nin (e-Akademi) altıncısını 24-27 Ocak 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz.

Uygulamada çalışan ve akademik etkinliklerde bulunan aile hekimleri, akademik ortamlara yeni giren genç akademisyenler, deneyimli akademisyenler ve uluslararası davetli akademisyenler Aile Hekimliği Akademik Gelişim Günleri’nin hedef katılımcılarını oluşturmaktadır.

Aile Hekimliği Akademik Gelişim Günleri’nde yer alan oturumlar 10-15 akademisyenin katıldığı küçük grup tartışmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Bu oturumlarda katılımcıların çeşitli alanlardaki kendi akademik deneyimlerini paylaşmaları ve tartışmaları beklenmektedir. Bazı oturumlar aşağıda tanımlanmıştır:

BİLİMSEL MAKALE HAKEM DEĞERLENDİRMELERİ
ÖLÇEK GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMALARI
MAKALEMİ GÖNDERİYORUM
PRAGMATİK RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALAR
AİLE HEKİMLİĞİ ARAŞTIRMA ALANI GRUP ÇALIŞMASI

Bu alanların dışında olduğunu düşündüğünüz akademik deneyimlerinizi göndermeniz durumunda uygun oturumlar eklenebilecektir. E-Akademi Günlerine katılmak isteyenlerin paylaşmak istedikleri deneyimlerini bildiri halinde 19 Ocak 2024 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. E-Akademi bilimsel programı bu paylaşımlara göre şekillenecektir.

Katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Okay BAŞAK
Aile Hekimliği Akademisi Derneği Başkanı