17. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
17. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Davetli Konuşmacılar


Prof. Dr. Taşkıner Ketenci
Mersin Üniversitesi

Konuşma Başlığı: Tarihsel Bir Bakış: Bilim Tarihi ve Modern Tıp

Özgeçmiş:
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Lisans eğitimini 1993 yılında tamamladı. Aynı bölümde Yüksek lisans (997) ve doktora eğitimi aldı (2004).
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı (2005). 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör ünvanı aldı. Unesco Milli Komitesi Felsefe ihtisas komisyonunda çalıştı.
Başlıca çalışma alanları başta Immanuel Kant felsefesi olmak üzere Aydınlanma Felsefesi ve genel olarak etik sorunsalıdır. Yanısıra cadılık-büyücülük, Nazi tıbbı ve Marqui de Sade üzerine çalışmalar yürütmektedir.
Alanında yayınlanmış 50 civarında makale ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz
İstanbul Üniversitesi
Konuşma Başlığı: Aşı Geliştirme Araştırmaları : COVİD-19 Aşı Örneği

Özgeçmiş:
1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1997 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi,  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde tamamladı. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir.  2019-2021 döneminde KLİMİK genel sekreterliği görevini yürütmektedir. KLİMİK altında 2015 yılında kurulan İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun başkanıdır. Kardiyovasküler infeksiyonlar ve sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 Pandemisi için oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu’nun üyesidir.

 
 

© 2016 Her hakkı saklıdır.