17. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
17. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Kurslar


AHAG17 ONLINE KURS PROGRAMI:Kurslar online olarak yapılacaktır. Kurslar 05-07 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Birden fazla kursa katılım sağlanabilmektedir.  Fakat programları çakışan kursların arasında 80% devamlılık sebebiyle  seçim yapılmalıdır.   Kurslar için burs imkânı bulunmamaktadır. Kurs kontenjanları sınırlı olup, dolu olan kurslar  seçilemeyecektir.

Kurs kayıtları, kayıt sisteminden gerçekleştirilecektir. Kongre katılımı olmayan katılımcılarımız, kongre kapsamında gerçekleşecek kurslara katılım sağlayabilmektelerdir. Kurs kayıtları, ödeme gerçekleştirilmeden konfirme edilmeyecektir.

Kongre öncesi, kurs ücretini gerçekleştirmiş olan katılımcılara iletişimi sağlamak amacıyla maillerine Whats App grup linki iletilecek olup, grup üzerinden sizlerle online platform linki paylaşılacaktır. Online kurs oturumlara katılırken ses ve görüntü bağlantısı sağlayabilecek şekilde mikrofon ve kamera sistemi olan bir cihaz ile katılmanız beklenmektedir. Kurslar interaktif katılım ile gerçekleşecektir.

Kurs sertifikası verilecektir. Katılımcı sertifikası için programa en az %80 devam beklenmektedir.

Kurs 1 ___ Niceliksel Araştırmalar Kursu // Kontejanımız Dolmuştur.
Bu kursta niceliksel araştırmaların amacı, türleri, uygulama alanları yanı sıra en sık kullanılan istatistik ve analiz yöntemleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Sunumlar, senaryolar üzerinden grup çalışmaları ile planlanmıştır. Kursa, temel bilgi ve beceri kazanmak isteyen ya da bu bilgilere sahip olsa da sistematik bir eğitim almamış olan araştırmacıların katılımı önerilir. Kurs online olması nedeniyle kursiyerlere hazırlayacakları materyaller ve kurs sunumları önceden gönderilecektir. Kursiyerlerin bu gönderilen materyaller doğrultusunda hazırlayacakları çalışmaları önceden kurs eğiticilerine göndermeleri istenecektir.
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörleri: Prof. Dr. Vildan Mevsim, Prof. Dr. B. Murat Yalçın
Kurs Eğiticileri: Prof. Dr. E. Melih Şahin, Doç. Dr. Neşe Yeniçeri, Doç. Dr. Elif Ateş, Öğr. Gör. 
Dr. Neslişah Tan
Kurs Programı için tıklayınız
Önemli Not: SPSS Eğitimi Kursu ile çakışmaktadır.

Kurs 2 ___ Niteliksel Araştırmalar Kursu
Niteliksel araştırmalar aile hekimliğinde kullanılan en önemli araştırma yöntemlerinden birisini oluştururlar. Bu kursun amacı niteliksel araştırmaların amacı, tanımı, uygulama alanları, türleri, uygulama adımları (örneklem seçimi, veri toplama yöntemleri) ile ilgili bilgilerin tartışılması ve analiz yöntemlerinin gözden geçirilmesi olarak planlanmıştır. Kursa, niceliksel araştırma deneyimi olan araştırmacıların katılması önerilir.
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Kurs Eğiticileri: Prof. Dr. Mehtap KartalUzm. Dr. Gizem Limnili
Kurs Programı için Tıklayınız
Önemli Not: Proje Önerisi Hazırlama Kursu ile saatleri çakışmaktadır.

Kurs 3 ___Proje Önerisi Hazırlama Kursu
Yeni fikir ve girişimcilere projelerini gerçekleştirme imkanı sağlamak amacıyla, öncelikle AB fonları, TÜBİTAK, KOSGEB ve ilgili bakanlıkların çağrıya çıktıkları proje duyurularına proje hazırlamak, ilgili kurumlarla iletişim yolları ve başvurularda dikkat edilecek noktalar konusunda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların ilgili proje çağrılarından da haberdar olmaları sağlanacaktır.
Katılımcı sayısı: 30 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörleri: Prof. Dr. Vildan Mevsim
Kurs Eğiticileri: 
Doç. Dr. Yasemin ÇayırDoç. Dr. Zeynep SofuoğluSerkan Uzmen
Önemli Not: Niteliksel Araştırmalar Kursu ve SPSS Eğitimi Kursu ile saatleri çakışmaktadır. 
Kurs Programı için Tıklayınız

Kurs 4 ___ SPSS Eğitimi Kursu
Bir tam günlük niceliksel araştırmalarda verilerin kayıt edilerek istatistik hesaplamaların yapılması ve sonuçlarının tablo ve grafiklerle gösterilmesi amacı ile hazırlanmış olan bilgisayar programının tanıtılması ve kullanımının öğretilmesi hedeflenmektedir. SPSS Eğitim Kursu uygulamalı bir eğitim olup, katılımcıların SPSS Programı (SPSS v15.0 ve üzeri) yüklü olan kendi bilgisayarları ile katılımları beklenmektedir.
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet Akman
Kurs Eğiticileri: Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Elbi
, Uzm. Dr. Tuğba Çalışkan
Programı en kısa zamanda ilan edilecektir.
Önemli Not: Niceliksel Araştırmalar Kursu ve Proje Önerisi Hazırlama Kursu ile saatleri çakışmaktadır.  

 
 
 
 
 

© 2016 Her hakkı saklıdır.