17. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
17. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Bilimsel Program

AHAG17 Bildiri Kitabını indirmek için TIKLAYINIZ.
 

08 Nisan 2021, Perşembe
09:00-09:15 Çevrimiçi Sisteme Giriş (Zoom) 
09:15-09:45 Açılış Konuşmaları
  SALON 1
09:45-10:45 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Recep Erol Sezer
Prof. Dr. Sevgi Özcan
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akça
09:45-10:15 Kırsal Nüfusu Kapsayan Bir Aile Sağlığı Merkezi’Ne Başvuran Kişilerin İlaç Kullanım Alışkanlıkları
Hakan Alan, Mahcube Çubukçu
10:15-10:45 Covid-19 (SARS-COV-2) Enfeksiyonunda Başvuru Şikayeti Olarak Öksürük
Cansu Demiral, Erkan Melih Şahin, Özgül Ocak, Büşra Dönmez
  SALON 2
09:45-10:45 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Tamer Edirne
Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Melahat Akdeniz
09:45-10:15 İzmir Merkez İlçelerindeki Aile Hekimlerinin Besin-İlaç Etkileşimi Konusundaki Bilgi ve Farkındalıklarının Belirlenmesi
Mert Gür, Mehtap Kartal
10:15-10:45 50 Yaş Üstü Erkeklerde Saptanan Benign Prostat Hipertrofisi Semptomları ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Ümraniye İlçesi Örneği
Enver Güler, Süleyman Ersoy, Emin Pala
10:45-11:00 Ara
  SALON 1
  Konferans
11:00-12:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Nafiz Bozdemir
Tarihsel Bir Bakış: Bilim Tarihi ve Modern Tıp
Prof. Dr.Taşkıner Ketenci
12:00-12:45 Öğle Arası
12:45-13:00 Çevrimiçi Sisteme Giriş (Zoom) 
  SALON 1
13:00-14:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Arzu Uzuner
Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Yusuf Çetin Doğaner
13:00-13:30 İzmir İli Merkez İlçelerinde Çalışan Aile Hekimlerinin Kolorektal, Prostat, Meme, Serviks Kanserlerine Ait Risk Faktörleri ve Tarama Davranışlarının Değerlendirilmesi
Seda Bozbıyık, Mehtap Kartal
13:30-14:00 Denizli İlinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Diyabetik Nöropati Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Mahmut Tanırlar, Mehmet Arslan, Tamer Edirne, Nilüfer Emre, Aysun Özşahin
14:00-14:30 Hipertansiyon Hastalarının Evde Kan Basıncı Ölçüm Durumu ile Kullandıkları Cihazların Değerlendirilmesi
Feyzanur Çelik Teymur, Turan Set
  SALON 2
13:00-14:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Nafiz Bozdemir
Prof. Dr. Ekrem Orbay
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Nil Tekin
13:00-13:30 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ile Uyku Bozuklukları Arasındaki İlişki
Tevfik Fikret Karahan, Bektaş Murat Yalçın, Esra Yalçın
13:30-14:00 Tıp Fakültesi ve S.B.F. Ebelik-Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Kalite Standartları Hakkında Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Fatma Seda Çobanoğlu, Ezgi Ağadayı
14:00-14:30 Evde Bakım Hizmeti Alan Hastada Ayrışmamış Tanı: Hipofiz Adenomuna Bağlı Hipofiz Yetmezliği 
Furkan Bektaş, Kerem Uzun, Cüneyt Ardıç
14:30-15:00 Ara
  SALON 1
15:00-16:30 Bir Fikrim Var Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Alis Özçakır
Prof. Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu
Bilimsel Sekreterler Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural
15:00-15:20 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının Covıd-19 (Coronavirus Disease) Salgınında Fiziksel Aktivite Durumu ve Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Mert Kayan, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
15:20-15:40 Birinci Basamakta Hasta-Hekim İş Birliği ile Oluşturulan Ortak Takip Planının Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarının Öz Yönetimine Etkisi: Randomize Olmayan Kontrollü Bir Çalışma
Ayşenur Aktemur, Saliha Serap Çifçili
15:40-16:00 Birinci Basamakta Aşılama için Başvuran Erişkinlerde Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması
Hasan Gürsel Ulusoy, Hüseyin Aksoy, Kenan Topal
16:00-16:20 "Sağlığı Değıştırmeye Yönelık Motıvasyon ve Tutum Ölçeği" Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik ve Birinci Basamak Sağlık Kurumunda Uygulanması Çalışması
Duygu Ayhan Başer, Ezgi Ağadayı, İzzet Fidancı, Hilal Aksoy, Mustafa Cankurtaran
16:20-16:30 Tartışma
  SALON  2
15:00-16:30 Bir Fikrim Var Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Nazlı Şensoy 
Prof. Dr. Ayça Vitrinel
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik
15:00-15:20 Covid-19 Geçiren Hastaların İlk 1 Yıl İçinde Yaşadıkları Yeni Sağlık Sorunlarının Tespiti
Ece Öktem, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:20-15:40 Aile Hekimlerinin Yabancı Uyruklu Hastalara Hizmet Verirken Yaşadığı Sıkıntılar ve Hizmet Sunumu Hakkındaki Görüşleri
Rukiye Kural Atak, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
15:40-16:00 25-55 Yaş Arası Çalışan Aile Hekimlerinde Bel Ağrıları Sıklığı ve Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler
Ece Meltem Şenoğul, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
16:00-16:20 Koronavirüs Pandemisinin Sağlık Çalışanları Üzerinde Yarattığı Korku ve Anksiyete Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Mehmet Orhan Büyükdinç, Ayfer Gemalmaz
16:20-16:30 Tartışma
09 Nisan 2021, Cuma
09:00-
09:15
Çevrimiçi Sisteme Giriş (Zoom)
  SALON 1
09:15-10:45 Bir Fikrim Var Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Hülya Akan
Prof. Dr. Tuncay Müge Alvur
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Kenan Topal
09:15-09:35 Türk Kahvesi Tüketiminin Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Hba1c Düzeyi Üzerine Etkisi Var Mı?
Esra Meltem Koç, Rumeysa Önal Tatar, Gülseren Pamuk
09:35-09:55 Acil Servis Yeşil Alan Polikliniklerine Tekrarlayan Karın Ağrısı Yakınması ile Başvuran Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu ve Ruhsal Hastalık Riskinin Araştırılması
Esra Güngör, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Fatma Efe
09:55-10:15 Adana İl Merkezinde Görev Yapan Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Pandemisi Sürecinde Tükenmişlik Durumlarının ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Mehmet Şimşek, Çiğdem Gereklioğlu, Kenan Topal
10:15-10:35 Aile Hekimliği Biriminde Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Sırasında Hasta Hekim Arasında Yaşanılan İletişim Zorlukları
Selda Pamiry, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
10:35-10:45 Tartışma
  SALON 2
09:15-10:45 Bir Fikrim Var Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çelik 
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Elif Deniz Şafak
09:15-09:35 Coronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Diabetes Mellitus Hastalığı Olan Bireylerde Yaşam Tarzı ve Sağlık Davranışlarına Etkisi
Esra Yıldız, Çiğdem Gereklioğlu
09:35-09:55 Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Gebelerden Doğan Bebeklerin Sağlık Durumlarının İncelenmesi
Sabahettin Yıldız, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
09:55-10:15 İzmir’de Görev Yapan Aile Hekimliği Asistanlarının Pnömokok Aşısı Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Esra Meltem Koç, Gülseren Pamuk, Yakup Köksoy
10:15-10:35 Tip 2 Diyabet Hastalarında Başlangıç Düzey Karbonhidrat Sayımının Hba1c Düzeyine Etkisi
Hamide Vural, Arzu Uzuner, Gülru Pemra Cöbek Ünalan
10:35-10:45 Tartışma
10:45-11:00 Ara
  SALON 1
  Konferans
11:00-12:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Okay Başak
Zihin Beden Bütünlüğü: NEREYE? Pandeminin düşündürdükleri
Prof. Dr. Dilek Güldal
12:00-12:45 Öğle Arası
12:45-13:00 Çevimiçi Sisteme Giriş (Zoom)
  SALON 1
13:00-14:30 Karma Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Vildan Mevsim
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Onur Öztürk
13:00-13:30 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Araştırma Görevlilerinde Psikolojik Dayanıklılık Durumunun İncelenmesi
Ayşe Şahin, Selma Türker, Büşra Usluoğlu, Serdar Karakullukçu, Melek Hür, Cüneyt Ardıç
13:30-14:00 Bir Üniversite Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Salgınından Etkilenme Durumlarının İncelenmesi
Yusuf Arman, İkbal Hümay Arman, Gülru Pemra Cöbek Ünalan
14:00-14:30 Pamukkale Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniklerine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Ilişkili Faktörler
Nilüfer Emre, Tamer Edirne, Mehmet Arslan, Aysun Özşahin, Aylin Çiğdem
  SALON 2
13:00-14:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Dilek Güldal
Prof. Dr. Hüseyin Avni Şahin
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Ayşen Fenercioğlu
13:00-13:30 Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Bireylerde Diyabetik Retinopati Hakkındaki Farkındalığın Araştırılması
Ayşe Taşci, Süleyman Sami  İlker, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
13:30-14:00 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Seher Karahan, Ezgi Ağadayı, Nurullah Çelik
14:00-14:30 Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri Bakış Açısı ile Birinci Basamakta Epilepsi Yönetimi Konusundaki İhtiyaçların Belirlenmesi
Özla Çelik, Memnune Çiğdem Apaydın Kaya
14:30-15:00 Ara
   SALON 1
15:00-16:30 Bir Fikrim Var Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cahit Özer 
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Çiğdem Gereklioğlu
15:00-15:20 Isparta İlinde Aile Hekimlerinin Evlilik Öncesi Yapılan Sağlık Taramaları Hakkındaki Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi ile Tarama Sonuçlarının Analizi
Şerife Ünver, Gökçe İşcan, Funda Yıldırım Baş
15:20-15:40 Birinci Basamağa Başvuran Covid-19 Geçirmiş Yaşlı Bireylerde Kırılganlık ve Ölüm Kaygısı Düzeylerinin Belirlenmesi
Yunus Deniz, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:40-16:00 Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Teknoloji Bağımlılığının İncelenmesi: Karma Bir Araştırma
Canan Özdoğancı, Funda Yıldırım Baş, Gökçe İşcan
16:00-16:20 Yaşlı Popülasyonda Kendini İhmal ve Kronik Hastalık Tedavisine Uyum
Başak Korkmazer, Sibel Baktır Altuntaş, Yağmur Dündar Nacar, Hilal Özkaya
16:20-16:30 Tartışma
  SALON 2
15:00-16:30 Bir Fikrim Var Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Berrin Telatar
Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Hakan Demirci
15:00-15:20 Sigara İçen Hastalarda Ekspiryum Havasındaki Karbonmonoksit Seviyesi ve Periferik Arter Hastalığı İlişkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması
Ayşen Mert, Nazlı Şensoy, Gamze Dur
15:20-15:40 Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Sürecindeki Farklı Uygulamaların Çocuklardaki Yeme Davranışları ve İştah Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Havva Yavuz Karaosman, Funda Yıldırım Baş, Gökçe İşcan
15:40-16:00 Covid 19 Pandemi Sürecinin Sigara  Bırakma Üzerine Etkisi
 Zeynep Kaymak, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
16:00-16:20 Adana İlinde Kırsal Bir Asm’de Covid-19 Aşı Reddi-Kararsızlığını Etkileyen Faktörler Araştırılması
Hasan Hüseyin Kodaz, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
16:20-16:30 Tartışma
10 Nisan 2021, Cumartesi
09:00-09:15 Çevrimiçi Sisteme Giriş ( Zoom)
  SALON 1
09:15-10:45 Devam Eden Araştırma Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Yeşim Uncu
Prof. Dr. Adem Özkara
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Berna Erdoğmuş Mergen
09:15-09:45 Genişletilmiş Profesyonel Kimlik Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması: Epıs-Tr Pilot Çalışma Verilerinin Değerlendirilmesi
Giray Kolcu, Mukadder İnci Başer Kolcu
09:45-10:15 Hastayla Kurulan Empatik İlişki: Aile Hekimlerinde Tükenmişliği Artırıyor Mu?
Nilüfer Şalvarlı, Okay Başak
10:15-
10:45
Tıp Eğitimi Uzaktan Eğitim Modeli ile Olarak Optimal Uygulanabilir Mi?
Fethi Sada Zekey, Kübra Uyar Zekey
  SALON 2
09:15-10:45 Bir Fikrim Var Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Sebahat Gücük
09:15-09:35 Aile Hekimliğinde Kronik Hastalık Profili ve Yönetim Planlanması. Bir Reçete Tekrarın(Rpt)’ Dan Daha Fazlası
Ayfer Şahin
09:35-09:55 Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Biyoistatistik Bilgisi ve Araştırma Planlama Becerilerinin Değerlendirilmesi
İkbal Hümay Arman, Yusuf Arman, Mehmet Akman
09:55-
10:15
Türkiye’de Birinci Basamak Hizmetlerinde Sigara Bırakma Poliklinikleri Üzerine Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların Bibliyografik Yöntemle İncelenmesi
Çetin Akın, Özden Gökdemir, Vildan Mevsim
10:15-10:35 Pandemi Sürecinde Adolesan Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Saliha Şahin, Dilara Nursal
10:35-10:45 Tartışma
10:45-11:00 Ara
  SALON 1
  Konferans
11:00-12:00 Oturum Başkanı Prof. Dr. Serap Çifçili
Aşı Geliştirme Araştırmaları : COVİD-19 Aşı Örneği
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
12:00-12:45 Öğle Arası
12:45-13:00 Çevrimiçi Sisteme Giriş (Zoom)
13:00-16:30 POSTER OTURUMU
  SALON 1
13:00-14:30 1. Grup
13:00-14:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Can Öner
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi A. Selda Tekiner
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Elbi
13:00-13:10 Sigara Bırakma Sürecinde Hastaların Kilo Alma Durumları: Sigarayı Bırakma Önünde Engel Mi?
Oğuzhan Çakır, Melda Dibek Büyükdinç, Okay Başak
13:10-13:20 Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerde Babyboom’a Neden Olan Olası Faktörler 
Şeyma Handan Akyön, Tarık Eren Yılmaz, Adem Özkara
13:20-13:30 Akne Vulgarisli Bireylerde Akne Şiddetinin Yaşam Kalitesine Etkisi
Hasan Koyunsever, Mehtap Kartal
13:30-13:40 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Mobbing ve Korunma Yöntemleri-Etkileyen Faktörler
Özden Gökdemir, Çetin Akın
13:40-13.50 Koordinasyon İlkesi Çerçevesinde Demir Eksikliği Anemisinin Yönetilmesi 
Selma Türker, Kerem Uzun, Cüneyt Ardıç
13:50-14:00 Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının Sigara Bırakma Danışmanlığı Konusundaki Davranış ve Tutumları
Ramazan Satılmış, Okay Başak
14:00-14:10 Covid-19 Geçiren Erişkin Kişilerde Uyku Bozukluğu ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Ahmet Şap, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
14:10-14:20 Salgın Döneminde 65 Yaş Üstü Hastaların Sağlık Gereksinimlerinin Kapsamlı Olarak Değerlendirilmesi
Kübra Bulut, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
14:20-14:30 Tartışma
  SALON 2
13:00-14:30 2. Grup
13:00-14:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Elif Ateş Altunbaş
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Canan Tuz Yılmaz
Sunum Değerlendirme Uz. Dr. Emrah Kırımlı
13:00-13:10 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniğinde Osteoporoz Tedavisi ve Kemik Mineral Dansitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Seval Sarıkaya, Yasemin Özkan
13:10
13:20
Sigara Bırakma Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Egzersizlerinin Bırakma Başarısına Etkisi: Randomize Kontrollü Deney
Merve Sevindi, Vildan Mevsim
13:20-13:30 Covid-19 Sonrası Bireylerin D Vitamini Kullanımındaki Artışın Değerlendirilmesi
Gamze Erdoğanoğlu, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
13:30-13:40 İzmir’deki Aile Hekimliği Asistanlarının Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi 
Ece Yıldız Opçin, Esra Meltem Koç, Gülseren Pamuk
13:40-13:50 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Artritli Hastada Ayırıcı Tanı: Palindromik Romatizma
Kerem Uzun, Merve Altıntop, Cüneyt Ardıç
13:50-14:00 Aydın İlindeki Aile Hekimlerinde İş Doyumu
Ecenur Şahin, Serpil Demirağ
14:00-14:10 Bir Aile Sağlığı Merkezine Covid-19 Aşı Uygulaması İçin Tanımlanan Popülasyonda Karşılaşılan Aşı Kararsızlığının İncelenmesi
Yağmur Canoğlu, Berrin Telatar
14:10-14:20 Son 5 Yıl İçinde Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Yaşam Tarzı,Tedaviye Uyum ve Ruhsal Yönden Ayrıntılı Olarak İncelenmesi 
Mehmet Gök, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
14:20-14:30 Tartışma
  SALON 3
13:00-14:30 3. Grup
13:00-14:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Yasemin Çayır
Bilimsel sekreter Öğr. Gör. Dr. Zehra Dağlı
Sunum Değerlendirme Uz. Dr. Işık Gönenç
13:00-13:10 Hipertansiyon Hastalarında Antihipertansif Tedavi Başlanmasının, Yaşam Tarzı Değişikliğine Etkisinin Araştırılması
Burak Gündüz, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
13:10
13:20
Biyofiziksel Terapi Yönteminin Sigarayı Bırakmada Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Gamze Dur, Nazlı Şensoy
13:20-13:30 Covid-19 Geçirmiş 65 Yaş Üstü Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Araştırılması
Hüma Tepeoğlu, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
13:30-13:40 Uyku Hijyeni Eğitiminin Anne ve Bebek Uykusu Üzerine Etkisi 
Merve Yalçındağ Çur, M. Neslişah Tan, Vildan Mevsim
13:40-13:50 Covid-19 Pandemisinin Ebeveynlerdeki Çocukluk Çağı Aşı Bilgi Durumu ve Tutumu Üzerine Etkisi
Aydan Güzel, Elif Ateş
13:50-14:00 Kapsamlı Palyatif Bakım Servisine Yatışı Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi- 1 Yıllık Deneyimimiz
Muhammed Emin Göktepe, Onur Öztürk
14:00-14:10 Birinci Basamakta Post-Partum Depresyon ile Takip Edilen Kadınlarda Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması
Hatice Tokgöz, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Sevilay Tuna Çökük
14:10-14:30 Tartışma
  SALON 4
13:00-14:30 4. Grup
13:00-14:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Sabah Tüzün
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Bulut
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Uz. Dr. Z. Yelda Özer 
13:00-13:10 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bireylerin Periyodik Sağlık Muayeneleri Yönünden Kapsamlı Olarak Değerlendirilmesi
Meryem Türkoğlu, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
13:10
13:20
Erzurum’da Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran 18 Yaş ve Üstü Kişilerde, Tanı Konulmamış Depresyon Riskinin Araştırılması
Mehmet Doğan, Kenan Taştan
13:20-13:30 1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Seviyesinin Değerlendirilmesi
Dillek Özge Zincir Erçin, Doğan Erçin
13:30-13:40 Birinci Basamakta Takip Edilen Erişkinlerde Covid-19 Hastalığını Geçirip Geçirmeme Durumuna Göre Depresyon ve Anksiyete Riskinin Belirlenmesi
Sevilay Tuna Çökük, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Hatice Tokgöz
13:40-13:50 Çocuklarda Fonsiyonel Kabızlık Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Saptanması
Tuğçe Seven, Vildan Mevsim, Ediz Yıldırım
13:50-14:00 Eklem Ağrısı Olan Hastaların Beck Depresyon Ölçeği ile Değerlendirilmesi
Elif Ateş, Mustafa Güner
14:00-14:10 Meme Kanseri Hastalarında Pandemi Sürecinin ve Bu Süreçteki Sosyal Desteğin Ruhsal Hastalık Riski Üzerine Etkisi
Merve Nur Kutlu, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
14:10-14:20 Çocuk Hastalıkları Acil Kliniğine Üriner Sistem Yakınması ile Gelen Üriner Sistem Enfeksiyonu Ön Tanılarının Yapılan Tetkik Sonuçlarıyla Uyumluluğunun Karşılaştırılması 
Orhan Çeliker, Begüm Özcan, Mesut Çoğaç, Meltem Erol, Didem Kafadar
14:20-14:30 Tartışma
  SALON 5
13:00-14:30 5. Grup
13:00-14:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Fatih Özcan
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Eda Çelik Güzel
Sunum Değerlendirme Uz. Dr. Yılmaz Sezgin
13:00-13:10 Covid-19 Pandemi Döneminde Atatürk Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların D Vitamini Kullanımı Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması 
Esra Tugay, Kenan Taştan
13:10
13:20
Doğum Tipi ve Bebeğin İlk 6 Ayda Beslenme Şeklinin Annenin Ruhsal Hastalık Durumuyla İlişkisinin Araştırılması
Muhammedcan Aydın, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
13:20-13:30 İzmir İlindeki Aile Hekimliği Asistanlarının Yasal Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Yaklaşımlarının Değerlendirmesi
Günnaz Gül İlhan, Mehtap Kartal
13:30-13:40 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran Erişkinlerde Empati Düzeylerinin T.C Sağlık Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde Yer Alan Tedbirlere Uyma Durumuna Olan Etkisinin Belirlen
Ensar Tokmak, Elif Deniz Şafak,
13:40-13:50 Çocukluk Çağı Travmalarının Obezite Üzerine Etkisinin  Araştırılmasırn
Büşra Nur Abacı, Kenan Topal , Hüseyin Aksoy
13:50-14:00 Acil Servise Başvuran Hipertansif Hastalarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri (Getat) Kullanım Sıklığı ve Uygulama Sonrası Görülen Olumsuz Etkilerin Değerlendirilmesi
Doğan Erçin, Dilek Özge Zincir Erçin
14:00-14:10 Evlilik için Sağlık Raporu Almaya Gelen Erişkin Bireylerde Evlilik Kaygısının ve Ruhsal Hastalık Riskinin Ölçülmesi
Mahmut Akın, Kenan  Topal, Hüseyin Aksoy
14:10-14:30 Tartışma
14:30-15:00 Ara
15:00-16:30 POSTER OTURUMLARI
  SALON 1
15:00-16:30 6. Grup
15:00-16:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Didem Kafadar
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Pamuk
Sunum Değerlendirme Uz. Dr. T. Tanju Yılmazer
15:00-15:10 Son 1 Yıl Içinde Eş Kaybı Olan 65 Yaş Üstü Bireylerde Kendini Ihmalin Değerlendirilmesi
Şeyma Dursunoğlu, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:10-15:20 Uzun Süre Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Osteoporoz Gelişimi Üzerine Etkisi
Hakan Barut, Okay Başak
15:20-15:30 Enürezis Nokturna’ya Ailelerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımları         
Bahar Söyler, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:30-15:40 Hastanemize Yatan Covid-19 (+) Bakımevi Hastalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Arzu Ayraler
15:40-15:50 Akrep Zehiri, Artriti Tedavi Eder Mi?
Nur Paksoy, Burcu Kayhan Tetik
15:50-16:00 Çalışmayan Ev Kadınlarının Halk Eğitim Kurslarına Katılımlarının Onlardaki Ruhsal Hastalık Riski ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Ömer Özlü, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Merve Bayramoğlu
16:00-16:10 Birinci Basamakta Ebeveynlerin Aşı Karşıtlığı Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
Aslıhan Çiftçiler, Ayşegül Yıldız, Burcu Ersoy, Nilüfer Kıdış, Vildan Mevsim
16:10-16:30 Tartışma
  SALON 2
15:00-16:30 7. Grup
15:00-16:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Esra Meltem Koç
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çetin 
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ediz Yıldırım
15:00-15:10 Birinci Basamağa Başvuran Nikotin Bağımlısı Erişkinlerde Ruhsal Hastalık Durumunu ve Aile İşlevselliğinin Değerlendirilmesi
Ahmet Celep, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Ayşe Nur Gül
15:10-15:20 Bir Üniversite Hastanesi’ne Başvuran Doğurgan Çağdaki Kadınların Rubella ve Cmv Seroprevalansının Retrospektif Olarak Araştırılması
Ayça Bursal, Ayfer Gemalmaz
15:20-15:30 Covid-19 Korkusunun Umutsuzluk ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi
Büşra İlksöz, Nilgün Özçakar
15:30-15:40 6-24 Ay Arası Çocuklarda Rotavirüs Aşılamasının, Ebeveynlerin Bu Konu Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Rotavirüs Aşısı Yaptırmama Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Emine Arı Kütük
15:40-15:50 Hipertansiyon Tanılı Hastaların Tedavi Takiplerinde Sağlık Kuruluşu Tercihleri ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler
Merve Vatansever Balcan , Hüseyin Elbi, Fatih Özcan 
15:50-16:00 Aile Hekimliği Polikliniklerine Başvuran Kişilerin Doku ve Organ Bağışına Ait Bilgi, Tutum ve İsteklilikleri
Büşra Nursinem Turan, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
16:00-16:10 Erken Puberte Görülen Çocukların Ebeveynlerinin Bilgi Düzeyi, Davranış ve Tutumunun Araştırılması 
Zahide Nazlı Mart, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Bahar Söyler
16:10-16:30 Tartışma
  SALON 3
15:00-16:30 8. Grup
15:00-16:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Umut Gök Balcı
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yıldız Çeltek
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Dr. M. Gökhan Eminsoy
15:00-15:10 Hipertansif Hastalarda İlaç Sayısı Arttıkça Tedavi Uyumunun Değerlendirilmesi
Feride Zıba, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:10-15:20 Aydın İli Efeler İlçesinde Bir Aile Sağlığı Merkezine Ağrı Yakınmasıyla Başvuran Hastaların Sağlık Arama Davranışları ve İlişkili Etkenler
Emine Kırmızıgül, Okay Başak
15:20-15:30 Diyetle Alınan Na Miktarını Öngörebilecek Bir Ölçüm Aracı Geliştirme
Şermin Özbay, Tolga Günvar, Emel Altekin, Rüksan Çehreli
15:30-15:40 18 ve 65 Yaş Aralığında Kronik Hastalık ve Polifarmasi Yaygınlığının Araştırılması
Fatma Efe, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Esra Güngör
15:40-15:50 Türkiye Genelinde Covid 19 Pandemisinin Prevalans Özelliklerinin Belirlenmesi
Yılmaz Sezgin
15:50-16:00 2010-2020 Yılları Arasında Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Scabies Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi
Tuğba Elagöz, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
16:00-16:10 Birinci Basamağa Başvuran 0-36 Ay Arası Çocuk Sahibi Olan Annelerde Sosyal Desteğin Sorgulanması ve Bunun Ruhsal Sağlık Durumuna Etkisinin Araştırılması
Başak Nazik, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
16:10-16:30 Tartışma
  SALON 4
15:00-16:30 9. Grup
15:00-16:30 Oturum Başkan Doç. Dr. Cüneyt Ardıç
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal
Sunum Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Utku Eser
5:00-15:10 Diyabetik Ayak Enfeksiyonuna Bağlı Amputasyonların Mortalite Üzerine Etkisi
Melih Aksu, Okay Başak
15:10-15:20 Birinci Basamakta Takip Edilen Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Evli Kadınlarda Ruhsal Hastalık Riski ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Pınar Tekçe, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:20-15:30 Hasta–Hekim İletişiminin, Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ile İlişkisi
Duru Mergen Efe, Nilgün Özçakar
15:30-15:40 Birinci Basamakta Takip Edilen Yeni Doğum Yapmış Annelerin Yenidoğan Sarılığı ile İlgili Bilgi ve Tutumları
Fatih Oğur, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:40-15:50 Aile Sağlığı Merkezlerinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Fiziksel veya Duygusal Sağlık Durumlarının Çalışma Hayatları Üzerine Etkisi
Hacer Aydın Koyunsever, Azize Dilek Güldal
15:50-16:00 Birinci Basamakta Anne-Bebek Bağlanmasını Etkileyen Sosyal ve Ruhsal Faktörlerin Araştırılması
Gamze Batur, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
16:00-16:30 Tartışma
  SALON 5
15:00-16:30 10. Grup
15:00-16:30 Oturum Başkanı Doç. Dr. Murat İçen 
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ersoy
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Dr. M. Neslişah Tan
15:00-15:10 Adana Ekrem Tok Ruh Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine Başvuran Depresyon Nedeniyle Takipli Olan Hastalarda İntihar Düşüncesi ve Hastalığın Derecesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler
Uğur Oymak, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:10-15:20 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Depresyon Farmakoterapisinin Araştırılması
N İpek Kırmızı, Volkan Aydın, Ömer Ataç, Ahmet Akıcı
15:20-15:30 Samsun Pelitköy Eğitim Asm’ye Kayıtlı 18-45 Yaş Arasındaki Kadınların Gebelik Dönemlerindeki Sigara Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi ve Gebelikte Sigara Kullanımının Zararları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Tespitirn
Bektaş Murat Yalçın, Tuğba Kertmen, Tevfik Fikret Karahan, Esra Yalçın
15:30-15:40 Sağlık Kuruluşlarına Yapılan Başvuru Sıklığı ile Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Mehmet Serdar Kılaç, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
15:40-15:50 Düzenli Kuvvet İdmanı Yapan Bireylerdeki Kuvvet İdmanını Bırakmanın Etkisi İle Beslenme Alışkanlığı Arasındaki İlişki
Oğulcan Çöme,  İsmail Cebeci, Çetin Akın, M. Neslişah Tan, Vildan Mevsim
15:50-16:30 Tartışma
16:30-17:00 KAPANIŞ OTURUMU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2016 Her hakkı saklıdır.