Değerli Meslektaşlarımız,

 Bildiğiniz gibi, T.C. Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 pandemisi nedeni ile ülkemizdeki tüm uluslararası kongrelerin iptal edildiğini, ulusal kongrelerin de ertelenmesi gerektiğini duyurmuştur.

 Bu bağlamda, 09-12 Nisan 2020 tarihinde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Erzurum’da yapılacağı duyurulan “Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR 16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri”nin, Kasım 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

 Bugüne kadar yapılan bildiri başvuruları geçerli olup, yeni bildiri başvuruları alınmaya devam edilecektir. Kasım 2020 tarihinde Erzurum’da yapılacak kongre ile ilgili duyurular web sayfasında yayınlanacaktır.

Bir pandemi ile savaştığımız bu zor günlerde hepinize kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Okay BAŞAK
Aile Hekimliği Akademisi Başkanı
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Kurslar

Kurslar için burs imkanı bulunmamaktadır. Kongre katılımı için burs alan katılımcıların da kurs ücretlerini ödemesi gerekmektedir. Kurs kontenjanı dolu olan kurslar seçilememektedir.
9 Nisan 2020, Perşembe günü gerçekleşecek olan kurslar AtaOtel'i (Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli) toplantı salonlarında gerçekleşecektir.

Her katılımcı yalnızca bir kurs alabilmektedir. Almış olduğunuz kursu değiştirmek için lütfen organizasyon sekretaryası ile iletişime geçiniz.

Kurs kaydınız, ödeme gerçekleştirilmeden konfirme edilmeyecektir.

Kurs 1 ___ Niteliksel Araştırmalar Kursu
Niteliksel araştırmalar aile hekimliğinde kullanılan en önemli araştırma yöntemlerinden birisini oluştururlar. Bu kursun amacı niteliksel araştırmaların amacı, tanımı, uygulama alanları, türleri, uygulama adımları (örneklem seçimi, veri toplama yöntemleri) ile ilgili bilgilerin tartışılması ve analiz yöntemlerinin gözden geçirilmesi olarak planlanmıştır. Kursa, niceliksel araştırma deneyimi olan araştırmacıların katılması önerilir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlıdır.


Kurs 2 ___ Niceliksel Araştırmalar Kursu
Bu kursta niceliksel araştırmaların amacı, türleri, uygulama alanları yanı sıra en sık kullanılan istatistik ve analiz yöntemleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Sunumlar, senaryolar üzerinden grup çalışmaları ile planlanmıştır. Kursa, temel bilgi ve beceri kazanmak isteyen ya da bu bilgilere sahip olsa da sistematik bir eğitim almamış olan araştırmacıların katılımı önerilir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlıdır.


Kurs 3 ___ SPSS Eğitimi Kursu 
Bir tam günlük niceliksel araştırmalarda verilerin kayıt edilerek istatistik hesaplamaların yapılması ve sonuçlarının tablo ve grafiklerle gösterilmesi amacı ile hazırlanmış olan bilgisayar programının tanıtılması ve kullanımının uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. 
SPSS Eğitim Kursu uygulamalı bir eğitim olup, katılımcıların SPSS Programı (SPSS v15.0 ve üzeri) yüklü olan kendi bilgisayarları ile katılımları beklenmektedir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlıdır.

 
Kurs 4 ___Proje Döngüsü Yönetimi Kursu
Yeni fikir ve girişimcilere projelerini gerçekleştirme imkanı sağlamak amacıyla, öncelikle AB fonları, TÜBİTAK, KOSGEB ve ilgili bakanlıkların çağrıya çıktıkları proje duyurularına proje hazırlamak, ilgili kurumlarla iletişim yolları ve başvurularda dikkat edilecek noktalar konusunda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların ilgili proje çağrılarından da haberdar olmaları sağlanacaktır.
Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlıdır.
 
 
Kurs 5 ___İstatistikte Anahtar Bilgiler Kursu
Aile hekimlerinin akademik çalışmalarında, ihtiyaç duyduklarında kullanabilecekleri istatistiki yöntem, teknik analiz becerisi kazandırma amacıyla planlanan, uygulamalı, orta düzey bir istatistik kursudur. Kursa ait geniş içerik için tıklayınız.
Temel düzeyde istatistik (bağımlı/bağımsız değişken, p değeri, test çeşitleri vb.) ve SPSS (veri girişi, arayüz kullanımı vb.) bilgisi olan; tercihen Aile Hekimliği Aratırma Günlerinde SPSS Eğitimi almış olan hekimlerin katılımı önerilir.
İstatistik Kursu uygulamalı bir eğitim olup, katılımcıların SPSS (en az versiyon 20) ve G-power yüklü bilgisayarıları ile gelmesi gerekmektedir.
Katılımcı Sayısı: 20 Kişi ile sınırlıdır.
Eğitmenler: Prof. Dr. Erkan Melih Şahin, Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Kılınçarslan

© 2016 Her hakkı saklıdır.