Değerli Meslektaşlarımız,

 Bildiğiniz gibi, T.C. Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 pandemisi nedeni ile ülkemizdeki tüm uluslararası kongrelerin iptal edildiğini, ulusal kongrelerin de ertelenmesi gerektiğini duyurmuştur.

 Bu bağlamda, 09-12 Nisan 2020 tarihinde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Erzurum’da yapılacağı duyurulan “Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR 16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri”nin, Kasım 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

 Bugüne kadar yapılan bildiri başvuruları geçerli olup, yeni bildiri başvuruları alınmaya devam edilecektir. Kasım 2020 tarihinde Erzurum’da yapılacak kongre ile ilgili duyurular web sayfasında yayınlanacaktır.

Bir pandemi ile savaştığımız bu zor günlerde hepinize kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Okay BAŞAK
Aile Hekimliği Akademisi Başkanı
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
İnvitation

Esteemed Colleagues,

Prof. Nafiz BOZDEMİR 16th Family Medicine Research Days” will be hosted by the Atatürk University, Schoold of Medicine, Department of Family Medicine in Erzurum on 9-12 April 2020.
We are looking forward to your attendance to our biannual Research Days where we strive to increase research in the Family Medicine Field, obtain national data and spread research habits to the primary care.

Prof. Nafiz Bozdemir, the founder and president of the Family Medicine Department in Çukurova University, School of Medicine as well as a founding member and council member of Family Medicine Academy, is finalizing his academic career and retiring. We are grateful for his invaluable contributions to the academic and scientific development of family medicine in Turkey and we are honored to name the 16th Family Medicine Research Days after Prof. Nafiz Bozdemir
As usual we have put together workshops for the first day of the event and now we are offering a brand new course “Key Information in Statistics”. Following days will feature presentation of completed projects as well as discussion and development of new projects, research and dissertation ideas.

We are looking forward to your participation and contribution.

Best regards,

Prof. Okay BAŞAK
President, Family Medicine Academy

© 2015 All rights reserved