İkinci aşama eğitimleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü Sayın Görpelioğlu’na iletmiş olduğumuz Akademi görüşleri:
© 2015 All rights reserved